Engelli bireylerin sanat ve spor alanında eğitim almalarına alternatif çözümler üreten AYDER, Özel Eğitim Günleri ile kaynaştırma eğitiminden psikodramaya özel eğitim alanında kullanılan etkili ve bilimsel özel eğitim/terapi yöntem ve uygulamaları ile problem davranışlardan güvenlik becerilerine özel eğitimin farklı bileşenlerini kapsayan eğitimleri gelişimsel yetersizliği olan çocuk ve bireylerin ebeveynleri, öğretmenleri, eğitimcileri, uzmanları ve öğretmen/uzman adaylarına sunmayı amaçlamaktadır.

Her bir eğitim için sınırlı kontenjan bulunmaktadır.

Eğitim günleri ve içeriği hakkında detaylı bilgiler ve Kayıt için, pinar@ayder.org.tr adresine mail atabilirsiniz.